Funkcjonalne boiska zewnętrzne

Boiska zlokalizowane na zewnątrz budynków mogą być albo jednofunkcyjne, albo wielofunkcyjne. Jednofunkcyjność oznacza, że gra się na nich tylko w jedną dyscyplinę sportu, natomiast wielofunkcyjność boisk polega na tym, że mieszczą one w sobie kilka stref przeznaczonych do uprawiania różnych rodzajów sportów. Obydwa typy boisk muszą mieć odpowiednią nawierzchnię, która będzie przepuszczalna. Nieco inne warunki powinna spełniać nawierzchnia boiska dla zawodowców, a inna dla amatorów.

funkcjonalne boiska zewnętrzne

Sztuczne nawierzchnie mogą być umieszczone albo na asfalcie (co jest związane z niższymi kosztami i łatwo nałożyć nową warstwę na, od jakiegoś czasu istniejące w danym miejscu, boisko) albo na specjalnej warstwie. To drugie rozwiązanie można zastosować wtedy, gdy dysponuje się większym budżetem i zaczyna się budowę kompletnie nowego obiektu lub głęboko modernizuje już istniejący. W każdym razie dzięki takiej specjalnej nawierzchni zyskuje się na amortyzacji i komforcie gry.

Poza kwestią nawierzchni, którą mają boiska zewnętrzne, ważny jest także aspekt bezpieczeństwa wokół nich. Z pewnością będzie to możliwe, jeśli boiska zostaną ogrodzone piłkochwytami, czyli wysokimi siatkami, które wyłapują piłki. Piłkochwyty mogą mieć nawet 8 metrów (przede wszystkim zdarzają się w strefach bramkowych) i sprawiają, że piłka niepotrzebnie nie jest wrzucana na inne obszary, którymi może być szkolny dziedziniec lub pobliska prywatna działka.

Boiska zewnętrzne to miejsca, w których ludzie w różnym wieku rozwijają się pod względem sportowym. Aby były bezpieczne, muszą spełniać określone wymagania, między innymi pod względem nawierzchni oraz odgrodzenia od otoczenia.

Na http://www.boisko.mobi jest możliwość wynajęcia urządzeń sportowych.